Bezpłatne kursy
finansowane z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego

Szanowny Pracodawco,


Już w dniu dzisiejszym masz okazję bezpłatnie na podniesienie swoich i pracowników kompetencji zawodowych, dzięki dotacjom refundowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, organizowanym przez Ośrodek szkoleniowy przy firmie Boss oraz Centrum Kształcenia Zawodowego I Informatycznego „Champion”. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy właścicieli firm oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wszystkich, bez limitu wiekowego.
Pracodawca /podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę/ musi złożyć wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Środki KFS są przyznawane na podstawie umowy między powiatowym urzędem pracy a pracodawcą. Po przyznaniu środków pracodawca kieruje na kurs pracowników lub sam osobiście uczestniczy wraz kierowanym pracownikiem wybranym wcześniej kursie o określonej tematyce. Po otrzymaniu środków z KFS pracodawca podpisuje umowę szkoleniową z instytucją szkoleniową na kursy lub refundując udział w szkoleniach z własnych środków. Uczestniczyć można w kilku rodzajach kursu równocześnie lub kolejno po sobie następujących.
W przypadku mikroprzedsiębiorstw 100% kosztów kształcenia, natomiast w przypadku pozostałych firm 80% (pozostałe 20% pokrywa pracodawca w ramach wkładu własnego). Kwota przyznana na szkolenia dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia czyli ok. 4 253,1 zł zł.

Szkolenia mają na celu zwiększenie wiedzy zawodowej wraz z podniesieniem kompetencji osobom pracującym w indywidualnie dopasowanych przez siebie kursach.

Beneficjent korzysta z możliwości wybory szkoleń takich jak:
1. Kurs” Samodzielny księgowy”
2. Kurs „ Grafika komputerowa ( Corel, Photoshop, GIMP, Inscape)”
3. Kurs „Przedstawiciel handlowy oraz kurs komputerowy przygotowujący do zdania egzaminu ECDL BASE”

Ceny za poszczególne kursy znajdują się w zakładce „ Cennik kursów”

Szczegółowe programy oraz tematyka powyższych kursów znajdziecie Państwo się w zakładce „program szkoleń”. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem, gdyż pozwoli on Państwu na wybranie odpowiedniego dla siebie cyklu szkolenia.

Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie oraz z oceną pozytywną zaliczą egzamin końcowy indywidualnie wybranego kursu, uzyskają certyfikaty:
• Kurs komputerowy – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Base);
Dla pozostałych kursów:
Zaświadczenie ukończenia kursu (zgodne ze wzorem dla placówki kształcenia ustawicznego, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. - Dz. U. poz. 186), zgodnie z zał. Nr 3. Ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.


Wszystkim uczestnikom gwarantujemy darmowe materiały szkoleniowe w postaci podręczników oraz skryptów, które stanowić będą wsparcie merytoryczne do każdych zajęć lekcyjnych.

Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę szkoleniową posiadającą odpowiednie kompetencję zawodowe.

Zainteresowanych do wzięcia udziału w szkoleniach, prosimy o wypełnienie wniosku o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który dostępny jest na stronie www.jezykiiit.pl lub na stronie http://limanowa.praca.gov.pl i złożenie przez pracodawcę w imieniu swoim lub pracownika, którego kieruje na szkolenie do Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej. Równorzędnym krokiem jest złożenie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest również na naszej stronie www.jezykiiit.pl i przesłanie lub dostarczenie do Ośrodka Szkoleniowego przy firmie Boss Komputer ul. Rynek 15 /II piętro/34-600 Limanowa tel.183374449 , 18 3372223 , lub e-mailem: boss.biuro@interia.pl Osoba do kontaktu: Magdalena Maćkiewicz tel. 508 394 070

Pomagamy poprawnie wypełnić wniosek.